BREATHWALK


Breathwalk är en utveckling av kundaliniyogan, där yogan förs ut i naturen och görs till fots. Breathwalk har många hälsogivande effekter och är ett enkelt, naturligt och effektivt sätt att må bra.

Breathwalk påverkar kondition, cirkulation, hormonbalans, hjärtrytm, lungkapacitet och emotionell balans positivt. Kombinationen av olika andningstekniker, gång och medveten uppmärksamhet ger klarhet och lugn.

Genom att balansera upp kroppen och öppna upp bröstet avlastar breathwalken kroppen och ger lättnad åt ansträngda muskler och leder. Övningar för rygg och bröst underlättar andningen och ger en friskare rygg. Syresättningen och cirkulationen i kroppen ökar vilket påverkar hela kroppen positivt. Andningsövningarna ger bättre lungkapacitet och påverkar humöret. Långsam djupandning sänker nivån av stresshormoner i kroppen.

Breathwalk involverar alla delar av vår kropp och av vårt sinne. Uppvärmande övningar, mjuk promenad med olika andningsmönster kopplade till stegen och riktad meditativ uppmärksamhet ger fördjupade effekter av träningen. Ofta upplever du redan första gången du gör en breathwalk att stresskänslor minskar och att du får förbättrad andning och bättre synskärpa. Studier visar också att en 30-40 minuters promenad varje dag kan bota depression.

Genom att balansera upp kroppen och öppna upp bröstet avlastar breathwalken kroppen genom att ge lättnad åt ansträngda muskler och leder. Långsam djup andning aktiverar det parasympasiska nervsystemet som ger lugn, sänker nivåer av stresshormoner och ger mer av hormoner för välbefinnande. Mantran och fokus ger mentalstabilitet och gör det enklare att släppa tankar som försvårar avslappning.

Breathwalk löser upp spänningar och mönster inom oss. Precis som känslor påverkar andetag, kroppshållning och tex hörsel och syn, kan vi med hjälp av förbättrad andning, justerad kroppshållning och olika fokuspunkter påverka våra känslor med hjälp av medveten fysisk aktivitet. Genom andningen och specifika rörelser når vi delar av nervsystemet och körtelsystemet som vi inte annars medvetet kan påverka.


Vad innebär ett Breathwalkpass?

En breathwalk varar oftast i ca 60 minuter. Den är indelad i flera moment.
Gångtempot varierar. Det är viktigare att lära sig synkronisera andetaget med stegen än att ha ett högt tempo. En skön promenadtakt blir oftast det naturliga tempot.

1. Väcka kroppen och stilla sinnet
Breathwalken inleds med övningar för att väcka kroppen och fördjupa andningen
Först andas vi långa, djupa andetag för att fördjupa och expandera andetaget.
Övningarna som följer värmer upp kroppen, öppnar upp bröst och stillar sinnet för att få närvaro under breathwalken.

2. Balansering
Vi går, finner vår rytm, känner in kroppen, korrigerar ställningen och gången i några minuter.

3. Breathwalk intervaller
Breathwalken görs till olika andningsmönster i intervaller. Vi växlar mellan långa andetag och promenad med gång där stegen och andetagen synkroniseras.
Andningen sker genom näsan. Olika andningstekniker ger olika effekt. Större del inandning än utandning tex ger större energi, ökar blodcirkulationen och ger ett starkt hjärta. Större del utandning ger mer lugn, minskar ilska, renar och ger perspektiv.

4. Stretch
Vi gör stretchövningar för att sträcka ut musklerna och för att distribuera den energi vi skapat ut i hela kroppen

5. Inre breathwalk
Breathwalken avslutas med en meditativ övning för att bära lugnet och stillheten med oss under resten av dagen.


MER KUNDALINIYOGA UNDER JUNI!
Vi startar onsdagen den 5:e juni kl.17.00 - 18.30.
Mer info och anmälan här!

Varm välkommen!
Önskar Mella!


YINYOGA
Yinyoga med Anette startar den 11 & 18 juni, kl.18.30-20.00©
Kostnad:
för 2 tillfällen
Uppehåll:
Anmälan & info:Anette Hölttä, 0707-918 263
Varmt välkommen!


OM PARKERING!
Tänk på att det kan ibland vara svårt att hitta parkeringsplatser intill centret. Om det saknas lediga parkeringsplatser runt centret finns det gott om platser vid Bryggargatan, minst 20 st. Det är bara 2 minuters promenad från parkeringen till CHANDRA*KY. Gå in Bryggargatan 17-35 därefter genom en liten park mellan husen och så kommer du ut på lilla parkeringen på Korgmakargatan.